Kontakty

BINTER DS s.r.o.
Žitná 527
541 03 TRUTNOV - Poříčí
IČO 287 77 492
DIČ CZ28777492
Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném KRAJSKÝM SOUDEM V HRADCI KRÁLOVÉ, ODDÍL C, VLOŽKA 26776
E-mail: iBinter@seznam.cz
Tel. : +420 604 237 429

Projekt spolufinacován Evropskou unií Projekt spolufinacován Evropskou unií

Produkty

Služby

Inovace technologií na zpracování dřevní hmoty

Firmě Binter DS byla schválena žádost o dotaci z Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Cílem podpořeného projektu je zahájení malosériovou výroby odzkoušeného prototypu rámové pily, která bude schopna konkurence na domácím i zahraničním trhu. Předmětem zavedené produktové inovace je rámová pila (katr) typového označení RH 60. Tento inovovaný produkt bude vyráběn za přispění technologické inovace a inovace výrobních procesů. Projekt je spolufinancován  Evropskou unií, kdy poskytovatelem dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu.


Binter DS s.r.o. – fotovoltaické systémy

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako vlastník komponenty 2.3 Přechod na čistší zdroje energie Národního plánu obnovy schválilo firmě Binter DS s.r.o. žádost o dotaci na projekt s  názvem „ Binter DS s.r.o. – fotovoltaické systémy“ (číslo projektu CZ.31.3.0/0.0./0.0/22_001/0000383). Jedná se o projekt v rámci Výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace I. výzva-aktivita a). Účelem poskytnutí dotace je instalace fotovoltaických systémů o výkonu 74.7 kWp.


Copyright © 2009 - 2024 Dřevařské stroje - Ing. Karel Binter